Ansamblul curții Bălenilor

Marele Ban Udrea Băleanu a jucat un rol important în unirea celor trei Ţări Româneşti de sub domnia lui Mihai Viteazu. Marele vornic Ivaşcu Băleanu, descendentul lui Udrea Băleanu, a fost capul armatei sub domnia lui Matei Basarab. Ultimul descendent al acestei familii, logofătul Nicolae Băleanu, moare în anul 1867. Curtea boierească a Bălenilor a fost construită de logofătul Grigore Băleanu şi se întindea pe aproximativ 4 hectare, cu ziduri înalte de piatră. Curtea se află în ruină, iar conacul nu mai există fiind dărâmat pentru materialele de construcţie. Ansamblul curţii Bălenilor este monument istoric.