Biblioteca comunală Băleni

Din monografia comunei, scrisă de învăţătorul Gheorghe Trifonescu, reiese că după Primul Război Mondial în cancelaria şcolii de băieţi era instalat un dulap de bibliotecă în care erau depozitate cărţi editate de « Casa Şcoalelor ». Mai târziu, în 1929, “Asociaţia culturală a profesorilor de la Liceul Mănăstirea Dealului” a donat bibliotecii şcolare din Băleni aproape 100 de volume, mai ales opere ale clasicilor români. În 1920 se înfiinţează o bibliotecă populară. Din 1935 devine bibliotecă a Căminului Cultural “Spiru Haret”. În 1956 dispunea de 2.130 de cărți. În 1967 biblioteca din Băleni Sârbi a devenit bibliotecă comunală cu bibliotecar salariat. În prezent biblioteca are 11.488 volume. (Sursa: Biblioteca Națională a României).

Locație: Băleni Sârbi

Program: L – 14:00 – 17:00 teren, M, MI, J, VI – 8:00 – 16:00

Facebook: https://www.facebook.com/biblioteca.baleni