Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” Băleni Români

Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Băleni – Români este atestată de la sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea. Aceasta este menţionată într-un document din 2 martie 1641, aparţinând fratelui marelui Ban Udrea Băleanu, care îşi lasă avearea nepoţilor săi, neavând urmaşi şi doreşte să fie îngropat „la a noastră biserică din sat, unde zac şi oasele părinţilor mei” . Acest prim lăcaş a fost demolat şi înlocuit de o nouă biserică, pe aceeaşi temelie extinsă spre răsărit, de către Grigoraş Băleanu, între anii 1767 şi 1772. În urma cutremurului din 1840, marele Ban Grigore Băleanu a pus temelia unui nou lăcaş, la care a participat şi domnitorul Ţării Româneşti, Alexandru Ghica . În urma cutremurelor din 1940 şi 1977 biseria a fost avariată şi s-au făcut lucrări de consolidare între anii 1980 – 1982 şi 2005 – 2009. „Biserica este în formă treflată, cu abside mari în nasos, cu zidire masivă, cu patru stâlpi masivi de suţinere pe o parte şi alţi patru pe cealaltă, dintre care doi stâlpi susţin altarul. Biserica are şi trei turle, meşteşugit proporţionate şi diferite ca arhitectură. Două sunt în interiorul bisericii, iar a treia, mai mare, este din zid în care se află şi clopotul”, potrivit descrierii de pe site-ul primăriei comunei. Biserica a fost pictată de Gheorghe Tătărescu, iar catapeteasma a fost comandată şi adusă din Italia. La intrarea în biserică sunt pictate portretele ctitorilor: Banul Grigore Băleanu, fondatorul bisericii, logofătul Grigore, Banul Udrea Băleanu, Irina Nicolae Băleanu (născută Văcărescu) şi Nicolae Băleanu, Gheorghe Grigore Canatcuzino, Ecaterina Cantacuzino (născută Băleanu). În partea dreaptă a naosului se află mormântul lui Grigore Băleanu, fondatorul bisericii.

Locație: Băleni Români

Email: bisericabaleniromani@yahoo.com

Facebook: Biserica Băleni Români