Zid de incintă cu poartă

Zidul şi poarta împrejmuiesc ce a fost odată curtea boierească a Bălenilor. Marele Ban Udrea Băleanu a jucat un rol important în unirea celor trei Ţări Româneşti de sub domnia lui Mihai Viteazu. Marele vornic Ivaşcu Băleanu, descendentul lui Udrea Băleanu, a fost capul armatei sub domnia lui Matei Basarab. Ultimul descendent al acestei familii, logofătul Nicolae Băleanu, moare în anul 1867. Curtea boierească a Bălenilor a fost construită de logofătul Grigore Băleanu şi se întindea pe aproximativ 4 hectare, cu ziduri înalte de piatră.

În prezent acest zid se află la școala profesională din Băleni Români.