Istoria Băleni Dâmbovița

 

Ion C. Filitti – care a publicat numeroase documente despre sat în volumul Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino (Bucureşti, 1919) – opina că satul ar fi purtat, iniţial, numele de Ruşi, fiind menţionat cu acest nume la data de 1 august 1451, când se afla în stăpânirea lui jupan Mihail şi a fiului său, Stanciu.

Aşadar, primul document care atestă vechimea satului Ruşi este hrisovul lui Vladislav Voiedod: „1451 (6959) august 1 Târgovişte, prin care face danie lui jupan Mihail şi fiului său Stanciu satele numite Ruşii şi Vâtnovul şi Racoviţa şi Tătărăii şi de asemenea Ruşii să nu dea vamă la Târgovişte”. Din acest divan făcea parte şi Balea paharnic.

istoria baleni

Satul îşi continuă existenţa, dovadă fiind menţionările documentare din cursul secolului al XV-lea, fiind amintit în „1469 (6977) octombrie 2. Dat-am (Radu Voievod feciorul lui Vlad Voievod) această poruncă credinciosului boierului domniei mele Jupanului Mihail ot Ruşi şi fiului său Jupan Stan, care se trag din neam mare şi statornic şi bătrânului Chirtop, pentru ca să le fie lor satul Ruşi toţi şi Muşeteştii şi Hilieştii şi Racoviţa şi Tătărăştii de lângă Colceag şi Siliştea de la Amara şi iar Ruşii din Târgovişte toţi care i-am dat”.

De asemenea, satul este menţionat şi mai târziu, la 9 martie 1484, când era în proprietatea lui jupan Mihai spătar, dregător de casă al lui Vlad Călugărul. Acest Mihai spătarul este considerat a fi strămoşul familiei Băleanu. Acelaşi document aminteşte şi de proprietarii satului, un anume Balea, de la numele căruia ar proveni denumirea de Băleni. În sprijinul acestei teorii vine şi afirmaţia făcută de cronicarul Radu Greceanu, care spune: „din familia boierului Mihail se trag boierii Băleni şi Ruşii pare a fi numele vechi al satului Băleni”.

Mai târziu, în anul 1492, satul Ruşi apare în stăpânirea lui jupan Chirtop, înfrăţit cu nepotul său, jupan Dobriţa. Satul se pare că era destul de important în epocă, de vreme ce Vlad Călugărul, împreună cu boierii săi, emit un hrisov datat 5 mai 1494, „în Ruşii logofătului, lângă Târgovişte”.

Satul Ruşi al lui Chirtop îşi continuă existenţa şi în secolul următor, când, la 1570, se afla în stăpânirea lui Negrea portar, care îl cumpărare pentru 150.000 de aspri. Numele de Băleni dat satului Ruşi se trage de la numele unui boier care a stăpânit „ocina” în Ruşi – paharnicul Balea. „1572 (7080) iunie 30 Târgovişte. Io Alexandru voievod, domn a toată ţara Ungro-Vlahiei, fiul marelui şi bunului Mircea Voievod dă domnia mea lui Balea cu fraţii săi şi cu fii lor să le fie ocină în Ruşi, fiindcă au cumpărat Balea şi cu fraţii săi Stan şi Radu, aceasta mai sus ocină”. Acesta poate fi considerat actul de naştere al satului Băleni.

Satul Băleni este menţionat în documentul din 14 septembrie 1576, în care se vorbește de Gherghina pârcălab, ctitorul Mănăstirii Nucet: „şi-au adus călugării drept mărturie 24 de boieri între care şi Cîrstea Pârcălab ot Băleni”, dar şi în vreme lui Petru Cercel, când se afla parţial în proprietatea lui Pătru logofăt şi a fratelui său, Radu clucer.

Acesta este un fragment din istoria comunei Băleni Dâmbovița Muntenia România .


 

Etichete: istoria baleni, istoria baleni sarbi, istoria baleni romani, istoria baleni dambovita